KLUB


KLUB - Kiras och Luppes Bestiarium


Barnboksserien Kiras och Luppes Bestiarium (KLUB) är ett delprojekt inom Kulturarv och spelteknologi i Skaraborg (KASTiS). I KLUB studeras hur den moderna barnboken med stöd av spel­teknologi kan användas för att skapa nya berättelser som knyter samman kulturarvsmiljöer med lokala sägner och sagoväsen. Böckerna handlar om en cirkus som drivs av troll, och där varelser från de oseddas värld tvingas att uppträda. Vännerna Kira och Luppe får i uppdrag att följa efter cirkusen, för att rädda sagoväsen i fara.

   Hämta appen KLUB Bestiarium gratis på App Store eller Google Play. Med den kan du hitta sagoväsen genom att skanna de stora bokstavsfigurerna som finns på några av sidorna i böckerna.Utgivning: 2016-2019


Tel: 0735 69 50 81

anna@lokrantzkulturmiljo.se