Ekebladarna på Stola

Ekebladarna på Stola


1700-talet präglades av Upplysningens radikala idéer. Alla fönster stod öppna mot Europa, och familjen Ekeblad på Stola herrgård utanför Lidköping var en del av denna nya tid. 
   De hade höga tjänster och viktiga uppdrag i statens tjänst, både i Sverige och på kontinenten. De rörde sig hemtamt vid hovet, läste, skrev brev, lyssnade på musik och diskuterade samtidens tänkare. Men de satte också det lantliga livet på Stola högt.
   I fem artiklar beskrivs några av medlemm­arna ur släkten Ekeblad under 1600- och 1700-talet. Författarna är Sture Allén, Tore Frängsmyr, Gunnar Wetterberg och Charlotta Wolff. Göran B Nilsson tecknar i förordet en bakgrund, med utgångspunkt från den symbolladdade minnesstenen ”Popeln” med strofer av 1700-talsskalden Alexander Pope - en sten som än idag kan besökas i minneslunden på Stola.Utgivningsdag: 2016-12-10

Tel: 0735 69 50 81

anna@lokrantzkulturmiljo.se