Akvedukten i Håverud

Akvedukten i håverud – för vatten över vatten


Akvedukten i Håverud är ett byggnadsverk som redan vid invigningen 1868 fick uppmärksamhet för sin unika konstruktion, men trots detta har det fram tills nu inte funnits någon samlad redogörelse över dess tillkomst. Lagom till att Dalslands kanal firade 150 år och dessutom hade blivit utsett till Årets industriminne 2018, kom boken om akvedukten.

   De komplicerade topografiska förutsättningarna i Håverud, ledde fram till en teknisk lösning som än idag är den enda i landet. Akvedukten är ett resultat av stor ingenjörskonst och är ett viktigt besöksmål i Dalsland.

Boken skildrar hela vägen från idé fram till färdig akvedukt; konstruktion, tillverkning och monteringen på plats i Håverud.

   Det är också berättelsen om de personer som planerade och genomförde arbetet, framför allt far och son Nils och Werner Ericson. Akvedukten sätts även in i ett större sammanhang genom en internationell utblick med akvedukter i bland annat Storbritannien, Frankrike och USA.

Författaren Sven Olof Ahlberg är bebyggelseantikvarie och fotograf med inriktning på frågor kring bevarandet av industrisamhällets anläggningar och material.Utgivningsdag: 2018-06-09

Tel: 0735 69 50 81

anna@lokrantzkulturmiljo.se