Vård- och underhållsplaner


En vård- och underhållsplan kan användas som ett arbetsredskap vid förvaltning, och som underlag för tillstånds- och bidragsärenden för skyddad bebyggelse. Planerna innehåller vanligen historisk beskrivning, kulturhistorisk värdering och fotodokumentation. Ofta ingår också skadebeskrivning och förslag på åtgärder.Exempel på uppdrag

• Bevarandeplaner för kyrkogårdar i Götene pastorat. Kulturhistorisk värdering av områden och enskilda gravstenar.

 Alehagsstugorna i Mariestad. Kulturhistorisk värdering med skadebeskrivning och åtgärdsförslag.

 Gullbergsbrohemmet i Göteborg. Kulturhistorisk värdering med skadebeskrivning och åtgärdsförlag.

 Vård- och underhållsplaner för ett hundratal kyrkor i Skara stift

 Vård- och underhållsplaner för kyrkogårdar i Skara och Göteborgs stiftTel: 0735 69 50 81

anna@lokrantzkulturmiljo.se