Sakkunnig Kulturvärden

Anna Lokrantz är certifierad sakkunnig avseende kulturvärden KUL, behörighetsnivå K. Medverkan vid ändring av byggnad, med kontroll utifrån Kulturmiljölagen och Plan- och bygglagen. Kulturhistoriska värden kontrolleras mot kontrollplan och slutintyg skrivs.Exempel på uppdrag

 Mariestads stadshotell. Sakkunnig kontroll vid fasadrenovering.

 Kollängens tingshus. Sakkunnig kontroll vid takomläggning och fasadrenovering.

Tel: 0735 69 50 81

anna@lokrantzkulturmiljo.se