Redaktionella tjänster


Anna Lokrantz har sedan 2017 ett pågående uppdrag som redaktör för tidskriften Byggnadskultur, Svenska byggnadsvårdsföreningens medlemstidning.Exempel på uppdrag

 Tidskriften Byggnadskultur, åt Svenska byggnadsvårdsföreningen
 KLUB – Kiras och Luppes Bestiarium, åt Högskolan i Skövde

Speglingar av vatten, Västergötlands Fornminnesförenings årsbok 2017-2018

 Ekebladarna på Stola, åt Stolastiftelsen


Tel: 0735 69 50 81

anna@lokrantzkulturmiljo.se