Kulturmiljöprogram


Lokrantz Kulturmiljö arbetar med framtagande av kulturmiljöprogram för hela eller delar av kommuner eller städer. Kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som visar vilka byggnader och miljöer som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. Kulturmiljöprogrammet fungerar i första hand som underlag vid detaljplaneläggning och i bygglovsärenden.Tidigare uppdrag

 Kulturmiljöprogram för följande stadsdelar i Mariestad: Gamla stan, Gärdet, Drottninggatan, Centrum, Nyestan

och LadukärrTel: 0735 69 50 81

anna@lokrantzkulturmiljo.se