Förundersökningar


Inför ombyggnad görs en utredning för att precisera de kulturhistoriska värdena och beskriva konsekvenserna av de planerade förändringarna. Materialet kan användas som underlag vid bygglov, samt under projektering och byggfas.Exempel på uppdrag

 Mariestads badhus. Kulturhistorisk värdering och konsekvensbeskrivning inför ombyggnad.

 Ärlan 3 i Mariestad. Kulturhistorisk värdering och konsekvensbeskrivning inför ombyggnad.

 Limtorget i Lidköping. Kulturhistorisk utredning med skadebeskrivning.

 Österplana kyrka. Kulturhistorisk värdering och konsekvensbeskrivning inför ombyggnad.


Tel: 0735 69 50 81

anna@lokrantzkulturmiljo.se