Detaljplaner


Lokrantz Kulturmiljö medverkar vid upprättande av detaljplaner med framtagande av underlag för områdets kulturmiljövärden och förslag till varsamhets- och skyddsbestämmelser.Exempel på uppdrag

 Underlag till detaljplaner i Mariestads kommun

 Detaljplaner i Lidköpings, Grästorps, Falköpings och Skara kommuner


Tel: 0735 69 50 81

anna@lokrantzkulturmiljo.se