KONTAKT


Anna Lokrantz är bebyggelseantikvarie och certifierad sakkunnig avseende kulturvärden KUL (SC1302-16)


anna@lokrantzkulturmiljo.se

Tel: 0735 69 50 81


Lokrantz Kulturmiljö

Silversköldsgatan 1

531 31 Lidköping


Mitt 
CV


Tel: 0735 69 50 81

anna@lokrantzkulturmiljo.se